Principal Lecturer

Ms. Faiza Khan Burki

Principal Lecturer

Ms. Fiza Imran

Honorary Principal Lecturer

Girls Hostel 25th Convocation UCP-CPE Date Sheets
X